Avtal utanför affärslokaler och ångerrätt

16:e maj 2016

Enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har en konsument en ångerrätt vilken ger konsumenten rätt att frånträda avtalet om denne meddelar näringsidkaren om detta inom 14 dagar från att konsumenten erhållit en vara eller avtalat om en tjänst.

Vad alla inte vet är att lagen utöver de klassiska distansavtal, såsom telefonförsäljning, så omfattar lagen också de avtal som ingås mellan näringsidkare och konsument då båda parterna är närvarande på annan plats än näringsidkarens affärslokal. Typexemplet på sådan annan plats är konsumentens hem och lagen omfattar därmed generellt samtliga tjänster som görs upp i hemmet såsom exempelvis anlitande av mäklare eller hantverkare. Det räcker att ett anbud lämnats i hemmet för att lagen ska tillämpas även om själva affären slutligt görs upp på annan plats.

Om ett avtal slutits enligt ovan innebär detta i praktiken att en konsument kan anlita en hantverkare för att göra någon form av arbete och därefter ångra sig inom 14 dagar och kräva pengarna åter trots att arbetet redan är påbörjat eller till och med slutfört.

Detta riskerar att leda till olyckliga konsekvenser för hantverkare och andra näringsidkare som ofta sluter avtal hemma hos en konsument. Konsumentens ångerrätt kan dock gå förlorad om näringsidkaren fullgör ett antal informationskrav, bl a ska informationen ges i varaktig form till konsumenten, och konsumenten uttryckligen har samtyckt till att tjänsten börjar utföras och att ingen ångerrätt ska finnas då tjänsten har fullgjorts.

Den näringsidkare som använder sig av muntliga avtal och inte följer lagens möjligheter till undantag från ångerrätten riskerar i slutändan att ha utfört arbete som denne sedan inte får betalt för.

Önskas ytterligare information avseende avtal utanför affärslokaler eller önskar Ni hjälp med allmänna villkor för att undvika oönskade konsekvenser är Ni välkomna att kontakta någon av Advokatbyråns jurister via telefon eller e-post.

Tillbaka