Nya LOU dröjer till 2017

20:e januari 2016

Det kommer inte bli någon ny LOU, LUF eller LUK i april. Senast den 18 april 2016 skulle de nya EU-direktiven om upphandling och koncessioner varit införda i svensk rätt. Lagrådets yttrande dröjer dock och regeringen har nu som mål att de nya lagarna ska träda i kraft senast den 1 januari 2017.

Förseningen innebär dels att Sverige riskerar att få betala böter eller vite till EU för försenad implementering av direktiven. Av mer praktisk betydelse är dock att vissa delar av direktiven kommer vara tillämpliga efter den 18 april 2016 enligt principen om s.k. direkt effekt. Detta trots att de ej har implementerats i svensk lag.

En rad olika frågeställningar uppstår med anledning av förseningen, bland annat hur övergångsperioden ska hanteras men även mer specifikt avseende vilka bestämmelser i direktiven som faktiskt har direkt effekt och hur de kan användas. Oaktat svaren på dessa frågeställningar är ett rättsosäkert läge att vänta från mitten av april och till dess att de nya reglerna införlivas.

För frågor avseende upphandling och reglerna på området kan Ni kontakta advokat Mikael Gustafsson, på tel. 040-660 10 44 eller e-post, mg@advokater-ranstam.se.

Tillbaka